Find or offer work, anytime!
Platform for search and supply of labor!

REGISTRATION

Operacijo delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.