REGISTRACIJA V PLATFORMO / KOOPERATIVO
Nezaposlen
Sem lastnik oz. direktor podjetja/organizacije, a nezaposlen
Opravljam občasno delo po pogodbi (avtorski, podjemni, prostovoljni)
Sem samostojni podjetnik
Imam popoldanski s.p.
Zaposlen s skrajšanim delovnim časom
Zaposlen s polnim delovnim časom
Zaposlen sem na več organizacijah
Zaposlen sem za določen čas
Zaposlen sem za nedoločen čas
Imam status kulturnega delavca
Imam dopolnilno dejavnost na kmetiji
Imam registrirano osebno dopolnilno delo

Sem direktor/lastnik podjetja/organizacije
Moje podjetje/organizacija nima zaposlenih
Sem edini zaposlen v svojem podjetju/organizaciji
Podjetje/organizacija ima do 3 zaposlene
Podjetje/organizacija ima več kot 3 zaposlene

- potrebe projekta »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev«1

- informiranje s s strani zadruge Odgovorni ustvarjalci, z.b.o., so.p. in združenja Socialna ekonomija Slovenije


Priporočilo prijatelja
Facebook
Google search
Blog
Revija/Časopis
Drugo
>